دوست عزيزم بهمن کالباسی
اول، صبح به خير، الان چه موقع نامه نوشتن بر علیه دادگاهای شریعه است. خانم بويد گزارشش را موقعی که جنابعالی د ر کاليفرنيا آفتاب ميگرفتيد چاپ کرد خيلی هم پسنديده چاپ کرد
دوم برو جان من این راپورت خانم بويد را بخوان، زياده ولی خيلی کامل است. بنده خدا کلّی پيشنهادات جالب داده برای جلوگيری از محروم شدن حقوق زنان و باقی اقلييت ها
سوم برو نظرات دوست عزيز و فرهيخته ات نازلی را در وبلاگش بخوان تا بفهمی که حتی او نيز از گزارش خانم بويد حمايت کرده. اینجا را بخوان، و هم اینجا را
چهارم، کل حرف حساب من این هست که قوانين اسلام تا کنون در کشورهای غير دمکراتيک تجربه شده اند. قوانين اسلامی تنها يکی از شاخص هايی است که با توجه به آن مينتوان نبود دمکراسی را در این کشورهای اسلامی بررسی کرد. من فکر ميکنم که تجربه این قوانين اسلامی در ساختار دمکراتيک کشوری چون کانادا قابل بررسی است و میتواند تجربه ای متفاوت باشد
پنجم، تو رو خدا جو نگيرددون(با لهجه اصفهانی)...من که خودم بيشتر از همه نگران این دادگاه ها بودم، ولی مطمئنم که اینقدر اینها به خاطر مسلمانی شان زير ذربين خواهند بود که هيچ اتفاق خلاف قانون اونتاريو صورت نخواهد گرفت
ششم، این پاراگرافی که در توضيح این دادگاه ها نوشتی خيلی يک جانبه است. انگار این طارق الفتاح چپول این را نوشته. بابا تو اینقدرها هم ديگه چپ نيستی
هفتم، الهی قربون قد و با لات برم، از دستم ناراحت نشی...به هر حال هدف چيز ديگريست
هشتم، جاويد شاه