شما از چه مردی خوشتان ميايد؟

من از مرد قد بلند سفيد روی چاق خوشم ميايد. بايد بگويم که سليقه ام بسی بازاريست، ولی چه کنم. مرد مورد علاقه من بهتر است که کم مو باشد، پيشانی بلندی داشته باشد، کمی کچل باشد، قوی هيکل و چهار شانه باشد، با چشمان و ابروان سياه، نگاه نافذ شيطانی، لبی نازک، و دستانی ظريف با انگشتانی بلند. بارها خواسته ام که این مرد خيالی خودرا بر روی بوم تصوير کنم ولی در آخر کار زن کشيده ام. جای فرويد خالی که برايم حرف در آورد. کمتر در ميان نقاشان زن ایرانی کسی پيدا ميشود که علاقه فيزيکی خود به مردان را آنگونه به تصوير کشد که فروغ در اشعارش ميکشد. گويی در فرهنگ هنر تجسمی ما تنها مردان هستند که تمايلات شهوانی دارند
آناهيتا وثوقی با رنگ و روغن مرد را ترسيم ميکند: مرد خيالات شهوانی، مرد قوی هيکل از شکار برگشته، مرد خشن با احساس، مرد جنگجوی به خاک و خون کشيده شده، مرد لات، مرد لوت، مردی که مردی دیگر را عريان ميخواهد، مردی که مردی ديگر را ميبوسد، مردی که با مردی ديگر تنگاتنگ کشتی ميگيرد، مرد مخوف، مرد مردانه، مرد عريان و عريانی مرد. آناهيتا روياهايش را جسورانه به تصوير ميکشد ، روياهای شهوانی يک زن را