عاشق هم ميشويد، عاشق يک وبلاگ نويس شويد. این کار فوايد بسيار دارد
معشوق شما هميشه در دسترس است،تنها با تايپ کردن آدرس وبلاگ ميتوانيد با او همنشين شويد
برای معشوق خود همواره ميتوانيد نظرهای عاشقانه خود را بدون ذکر نام و ضايع شدن ناشی از ابراز عشق بيان کنيد
با خواندن وبلاگ معشوق، ميتوانيد با علايق و نظرهای او بيشتر آشنا شده و در آينده از این اطلاعات مهم استفاده کنيد
سپس در دنيای واقعی خود را به معشوق خود نزديک کرده و وانمود کنيد که شناخت عجيب و عميقی از او و شخصييتش داريد
اگر خدای ناکرده معشوق به شما کم محلی کرد، شبها لب تاپ تهيه کيند و به وبلاگ معشوق سری بزنييد و با خواندن مطالب تکراری های های گريه کنيد تا که لب تاپ در آغوش به خواب روييد
اگر این کم محلی ها ادامه داشت، به وبلاگ معشوق سری زنيد و در قسمت نظرها به او فحش از نوع دلخواه دهيد
در تمام این مدت خود را بی علاقه به وبلاگ نشان دهيد و حتی ميتوانيد به حسين درخشان نيز برای تروييج این کار فحش دهيد که قابل باور باشد
به هيچ عنوان به معشوق خود اعتراف نکنيد که از طريق وبلاگ عاشق او شديد زيراکه بد خواهيد آورد