وای مردم از خنده!! حق داره این فرعون که به فارسی نوشتن من گير ميده...بابا خودش خيلی باحال مينويسه! بخوانید: طرح ساماندهى مد و لباس ملى-اسلامى