حجت الاسلام کريمي نيا تز دکترای خود را در مورد حق تغيير جنسيت در اسلام مينويسد. مصاحبه او را با بی بی سی بخوانيد. اگر احتياج به ترجمه هست بگوييد تا بترجمم
به خاطر استقبال چشمگير شما عزيزان این متن توسط خود بی بی سی به فارسی ترجمه شد