پدر بزرگم ترک بود ولی در رشت بزرگ شده بود. ميگفت که در دوران نوجوانی اش سينما های رشت فيلم دراکولا را نشان ميداند. برای اینکه مردم سلحشور رشت از ترس نميرند، مسوولين سينما کسی را استخدام کرده بودند که وقتی دراکولا وارد صحنه ميشود تماشاچيان را مطلع کند. این شخص هر وقت دراکولا ميامد با لهجه گيلکی هشدار ميداد که: دراکولا آمد. سپس هنگام خروج دراکولا فرياد ميزد که: دراکولا رفت. نيمدانم چرا وقتی خبرهای ضد و نقيض مبنی بر شرکت حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در انتخابات را که ميخواندم به ياد این داستان پدر بزرگم افتادم