ديشب در مهمانی سال نو ما، دوستی که در صدا و سيمای کانادا کار ميکنه با خود يک سی دی از ترانه های مورده علاقه اش را آورده بود که با دوستی ديگر لزگی برقصد. سی دی را اینگار که از آرشیو صدا و سيمای جمهوری اسلامی کش رفته بود. شد خزان، دلکش، مختاباد، سرودهای انقلابی.....واقعاً که این نوستالژی بد کوفتيست