برنامه سکسی آگورا رو نرفتم. حال نداشتم...الان دو هفته است که مريضم و ريه هام چرک کرده. همه آدمهای با حالی هم که قرار بود بيان، براشون کار پيش اومد و نيامدن. منم تازگی ها دچار کمبود اعتماد بنفس مزمن شدم و بدون نوچه هام جايی نميرم. البته بيشتر اوقات خودم بد نوچه ام. به هر حال نرفتم و از لاگيدن هم خبری نيست و احتمالا کلی سوژه ناب از دست دادم

یادم رفت اعتراف کنم که دليل اصلی دو در کردن آگورا این بو دکه حضرت راجر واترز (ع) امشب به مدت چند دقيقه در تلوزيون ظهور کرد و شوری بر دل عاشقان انداخت. در نتيجه گور بابای آگورای سکسی...برو تو کار حضرت راجر واترز سکسی