مردم ترونتو بدانيد و آگاه باشيد که امروز در آگورا بحث داغه. قرار بر این است که بر سر مسايل جنسی زنان و مردان ایرانی-کانادایی حسابی تو سر و کله هم بزنيم. این البته دومين جلسه بحث و گفتگو در ارتباط با این مهم است. در جلسه گذشته، هر کاری کرديم دوستان يخشان باز نشد. راجع به هر چيزی که ذره ای به جنسييت و مسايل جنسی مربوط ميشد بحث شد الّی خود روابط جنسی بين افراد. حالا تا ببينيم فردا چه شود. برای اینکه دوستان راحت تر باشند، قرار بر این است که اگر کسی مايل بود نظراتش را به صورت کتبی نويسد. ماجرا را بعداً لاگيدن خواهم کرد. و امّا این هم اعلاميه برنامه
Dear IAUT members,It is a pleasure to announce that the Iranian Association at University of Toronto(IAUT) is holding an open discussion on Iranian-Canadian men and women and sexuality for this upcoming Agora session on Saturday.The framework of the discussion is around the problems, tensions, questions, and the dilemmas Iranian men and women face in their new country, Canada. First, participants will be asked to pose their questions and issues (either in oral or written form), which will then be followed by an open dialogue and discussion among participants.
Time: Saturday January 15th 2005, 4:30 PM.
Location: 252 Bloor St. West, OISE, Room 4414.