ديشب بعد از هزارمين بار که به رضا منبع چی عزيز قول داده بودم بروم کنسرتش نتوانستم- که از همين جا ابراز شرمندگی فراوان می کنم. خيال داشتم بعد از نمايشگاه عکس های سام بروم که به هزار و يک دليل و ميگرن ناشی از هزار و يک دليل ديگر نشد. اول از همه این رضا منبع چی را برای اولين بار در کنسرت کذايی آقای امان شناختم. خيلی خوب ساز ميزند و تازگی ها هم يک گروه موسيقی کوچک تشکيل داده که پيشنهاد ميکنم حتما در کنسرت هاشون که اکثرا همت عالی ای هست شرکت کنيد. رضا در دانشگاه يورک تار و ستار درس ميده، که اگر ميخواهيد این ساز ها رو بياموزيد در کلاس هاش ثبت نام کنيد و حتی ميتوانيد این کلاس ها رو به عنوان واحد های اختياری برداريد
نمايشگاه عکس های سام هم عالی بود، اگر پولدار هستيد خواهش مي کنم به نمايشگاه برويد و این عکس را برای من هديه بخريد. همه عکس ها عالی بودند، اما این يکی خيلی راحت و دوستانه بود. البته نمايشگاه دونفره بود که نفر دوم تيتکا صديقی، از دانشگاه رايرسون در رشته عکاسی فارغ التحصيل شده و این سری از عکس هاش ازعمارات پاريسی هست. من دوستشان نداشتم، ولی پويان طباطبايی گفت تعدادی از عکس ها محشرند.