خدا رحم کنه....يک عدد آذر نفيسی از نوع خنگ که خودش را زود لو ميدهد. ببخشيد که قبل از اینکه کتاب رو بخونم دارم قضاوت ميکنم...ولی وبلاگ برای همين قضاوت های شتابزده هست ديگه. به جان خودم اگر يک نفر ديگه از این شيرزنان ایرانی اقدام به نوشتن اتوبيوگرافی سياسی "من قربانی ام" بکنه بنده دست به اعتصاب غذا خواهم زد. اسم کتاب هم واقعا خلاق هست: "زندگی در جهنم!" هرکس مايل بود چهل دلار بدهد و این کتاب را تهيه کند و پس از مطالعه به من بدهد با من تماس بگيرد. خواهش ميکنم وب سايت این کتاب و بیوگرافی کوتاه خانم غزل امید را مطالعه بفرماييد و به من بگوييد که شما بوديد قضاوت نميکرديد؟
نيو کان های عزيز بشتابيد که خوراک برای تبليغات مهيا شد
باتشکر از مريم که لينک این وب سايت را به آگورا فرستاد
وای که من چقدر غر غرو ام