آيا وبلاگ اخ است؟
يک دوستی من رو نصيحت ميکرد که این وبلاگ شده عشق و زندگی تو. معتقد بود که وبلاگ باعث ميشه که وبلاگ نويس تمام نياز های عاطفی خود را در وبلاگ نوشتن و ارتباط با ديگر بلاگر ها خلاصه کنه. به عبارتی دنيای مجازی خودش را به دنيای واقعی اطرافش ترجيح بده. من از وقتی شروع کردم به وبلاگ نوشتن يکی دو نفر از نزديکانم را شديدا از خودم رنجوندم. يکی وبلاگ نويس مشهور هم ميشناسم که در حال طلاق هست. خودم هم زندگيم اساسی بهم ريخته. حالا من سؤالم این هست که آيا وبلاگ نويسی مايه دردسر شما و اطرافيانتون شده يا خير؟