الو زنگ کانادا، چطوری ميتونم به شما کمک کنم؟
سلام-
سلام
بهمن ميگه اگه 5 دلار بيشتر پول بدم موبايلم از ساعت شش به بعد مجانی ميشه-
اجاز بديد فايلتون رو در بيارم....اسمتون؟
نازلی-
اسم مامانتون؟
فرحناز-
آدرستون؟
آپارتمان ...، شماره ... خيابان چارلز غربی، تورنتو -
بله...شما ميتونيد 5 دلار بديد موبايل شما بعد ساعت شش مجانی خواهد بود
الان از کی مجانی هست؟-
هفتصد دقيقه تو طی روز داريد...ساعت هشت شب به بعد هم مجانی هست
خوب باشه...پنج دلار اضافه کنيد-
اجازه بديد....اما از من به شما نصيحت این کار رو نکيند
چرا؟-
خوب شما کلا ماهی صد دقيقه از موبايل استفاده ميکند
وا؟...مگه ميشه؟-
بله این ماه و ماه گذشته حدود صد دقيقه استفاده کرديد
اونوقت ماه قبلش چی؟-
ششصد و هفتاد
خيلی ممنون...اضافه نکنيد-
چشم
کمکی از دست من ساخته هست
کجا ميشه دوست پيدا کرد؟-