يکی شير زن زی در این سردسی
از خوبی های این شهر گل ماه و درخت من، آدم های گل و ماه و درختی هستند که با من همشهری اند. آدم بسیار اجتماعی همچون من ميمرد اگر دوستان خوبی نداشته باشد، این شهر هم پر از کارکتر های جالب هست. يکيش هم همين زن ترک خودمان که از وقتی رفته تازه من فهميدم که چقدر خاطر خواهش هستم. زن ترک يک تنه داره رقص و کريوگرافی ایرانی رو از نابودی نجات ميده. عاشق بی قرار و شاگرد فرزانه کابلی هست و خيلی ها عاشق بی قرارش هستند، از جمله حقير. زن ترک که از دوران خردی (همين الان هم همچين بزرگ نشده) بخاطر اشتباه های فنی که همه ما ایرانی ها ميکنيم وارد ديوانه خانه شريف شد و به تحصيل کامپيوتر پرداخت. افسردگی ناشی از نرقصيدن باعث شد که زن ترک تلاش کند که به آرزوی ديرينه خود رسيده و برای اولين بار در عمرش برای تحصيل رقص به يکی مرکز آموزش عالی رود. زن ترک که بالاخره دکترای خود را در امور رقصندگی و طراحی رقص خواهد گرفت، شير زنی است بی همتا
اگر به خانه زن ترک ميرويد بدانيد که ساعات خوشی را به رقصيدن، صحبت کردن راجع به رقص، و رقص ديدن خواهيد گذراند. اگر خيلی خوشبخت باشيد ماألشعيری هم نصيبتان خواهد شد
رقصنده های ساکن ایران بدبخترين هنرمندان هستند چراکه رقص هنری است زيرزمينی. در سالهای اخير رقص های مدرن با اسم جديد حرکات موزون و در ژانرای تاتر مدرن در ایران به روی صحنه رفته اند. البته هرزگاهی اداره اماکن تصميم ميگيرد که به کنسرت حمله ور شده وکارگردان را به جرم داشتن مجوز اجرای رقص-ببخشيد حرکات موزون دستگير کند. فرزانه خانم کابلی خودشان بارها با جرم های مشابه دستگير شده اند. زن ترک ما هم بدليل يک عمر يواشکی رقصيدن زيرزمينی به شدت محافظه کار شده. با وجود اینکه قوی ترين زنی است که من به عمرم ديده ام- محافظه کارترين رقصنده روی زمين هم هست. برای همين بايد به شاهرخ (يک انسان گل و ماه و درخت ديگر) بگويم که کله اش برای فرستادن عکس "آيدا" ببخشيد زن ترک به بی بی سی کنده است...و البته کله من نيز هم