مغزم کار نمی کنه...حوصله نوشتن ندارم..... این هم بمب گوگلی ولی به نظرم خيلی هم ایده ی نابی نيست. سيما گفته چرا...غير از اون من فکر دانش آموز کلاس نهمی هستم که برای اولين بار در عمرش کلمه حقوق بشر رو گوگل ميکنه و ياد ميگيره که که ربطی به اکبر داره که در زندان هست (بود) بعد دلش می گيره و معنی کلمه حقوق بشر رو هم ممکنه هرگز نفهمه. چون با خواندن داستان اکبر بی نوا از هرچی بشر و حقوقش زده میشه
چند تا تق بزن بی زحمت