طرح ایران شناسی تورنتو يک برنامه طولانی مدت است که استاد گل و ماه و درختم يک جورهايی پايه اش را ريخته. با توجه به موقعيت استراتژيک تورنتو از لحاظ دموگرافی ایرانيان ساکن تورنتو، رابطه جمهوری اسلامی ایران با کانادا (که البته به لطف مرتضوی فعلا به باد هواست)، و وجود نداشتن احمقی چون بوش تورنتو قابلیت داره که جای بسيار خوبی برای يک مرکز ایران شناسی باشه . طرح ایرانشناسی تورنتو فعلا چند عدد کنفرانس باحال با کمک گروهای ديگه راه انداخته از جمله: کنفرانس زنان ، کنفراس گروگانگيری، و کنفرانس مولانا. جلسات هفتگی هم داره که با توجه به در دسترس بودن سخنران های اکادميک ممکن هست ک چند هفته یکبار برگذار شود. امشب هم يکی از این جلسات هفتگی در مورد ميتراداد اول پادشاه پارتی هست. سخنران، دکتر اسّار، مهندس شيمی است که تمام عمر خود را به جمع آوری و تحقيق روی سکه های باستانی گذرانده. بايد سخنرانی جالبی باشه... اگر وقت کرديد بياييد
برای اطلاعات بيشتر به وب سايت طرح ایران شناسی تورنتو ساخته و پرداخته با هوش ترين، با استعداد ترين، و خوش سليقه ترين طراح دنيا -پندار جونم- سر بزنيد
توجه: انوقت به روزَآنلاین گير ميدم که چرا دوستان خودشون رو تحويل ميگيرند
University of Toronto
Department of Near and Middle Eastern Civilizations, Department of History, and Department of Historical Studies-UTM


TORONTO INITIATIVE FOR IRANIAN STUDIES

"Mithradates I, the Parthian King
and his Legacy for Iran"

a lecture by

Dr. G.R.F. Assar

Dr. Assar's publications include "Some New Coins of Vologases V" (1990), "Some Remarks Concerning the Parthian Gold Coins" (1991), "Recent Calendar Research" (1998), "Recent Research on Attributions to Sinatruces" (1999), "Recent Studies in Parthian History" (2000), "A New date on Vardanes II Tetradrachms" (2001), "Parthian Calendars at Babylon and Seleucia on the Tigris" (2003), "The Bellaria Collection" (2003), "Genealogy and Coinage of the Early Parthian Rulers" (2004).

4:00 p.m.
Wednesday, 18 May 2005
Bancroft Building, Room 200B
4 Bancroft Avenue
Toronto, Ontario

Bancroft Building (BF) is located just north-east of Spadina Circle, on Bancroft Avenue.For a map go to <http://www.utoronto.ca/nmc/contact/index.html>.