ابطحی مثل اینکه وبلاگش کله پا شده! کسی ميدونه چرا؟
من این ابطحی و
داداش انتشاراتی شو خيلی دوست دارم، واقعاً اینها فکر کنم که تو رودربياستی پدر بزرگوارشون حوزه رفتن. والله اینها واقعاً به درد يک رشته ادبی هنری تو دانشگاه آزاد ميخوردند. شما خودتون این برادران رو با شلوار جين و موی بلند تصور کنيد، کدوم بيشتر بهشون مياد اباء و عمامه؟

در ضمن اگه خدای نکرده این آقا ابطحی از کار بيکار شده يک وقتی ناکار شد ميتونه بره دسک ادب و هنر این راديو فردا که اینقدر آهنگ های مبتذل پخش نکنن