اگر نوستالژی باب مارلی (ع) و باب دیلان (د.د.خ) دارید، امشب در پاتوق هیو در تورونتو گروه" دو- باب " موسیقی این دو را اجرا خواهند کرد. ما که قسمت نیست برویم، تورونتویی ها بروند، که بسی جای باحالی است این پاتوق هیو. گروه دو باب مدل جدیدی برای خودش در اجرای موسیقی مارلی و دیلان اختراع کرده که تاکید بیشتری به ریشه های موسیقی محلی (فولک) در موسیقی این دو نابغه دارد. کلا این اتاق هیو برنامه های خیلی خوبی داره که اگر اهل موسیقی هستید، پیشنهاد می کنم حتما به برنامه های این فصل یک نگاهی بیاندازید.
-------------
پی.اس. به جان دو تا بچه ام دارم روی مطلب حقوق بشری ام کار می کنم...تا چند ساعت دیگه پستش می کنم