علم بهتر است یا سیاست: علم سیاسی و سیاست ثروتی و ثروت علمی*

این آقا ایگناتیف ما هم بعد از یک عمر "هنری" بودن به خیل سیاست مداران بی هنر پیوست. خیلی دلم می خواهد بروم فردا در اتاقش را بزنم و بپرسم که بردار من آخر تو با این همه استعداد و اهل حال بودنت، تو دیگر چرا؟ یعنی یک نمه ثروت و قدرت ارزش زندگی کردن در یکی از تخمی ترین شهر های دنیا (اتاوا) و ول کردن یکی از ناز ترین شهر های دنیا (کمبریج) را دارد؟

مایکل ايگناتیف که برای خودش از پر طرفداران ترین نویسنده ها و تحلیل گران سیاسی کانادایی است، سال گذشته
صندلی پروفسوری خود را در هاروارد ول کرد و به دانشگاه تورونتو آمد. این کارش بقدری احمقانه می نمود که پر واضح بود آقا اگناتیف در سر سودای سیاست دارد. بسیاری او را برای رهبری حزب لیبرال در کانادا در نظر گرفته اند. امروز او توانست در محل زندگی خودش که یک دهاتی نزدیک های دریاچه آنتاریو در غرب تورونتو هست به پارلمان کانادا راه پیدا کند.. (سي بي سي اعلام کرد)
لازم به توضیح است که بنده حاضرم از سیاست های نیولیبرال آقا ایگناتیف چشم پوشی کرده و در هر صورت ا ز او حمایت کنم زیرا که اولا جگرش را بخورم، و دوم صدايش را هم که نگو!!

Posted by Picasa ------------------------------

*و البته خوشتیپی از همه این سه مهم، مهم تر است