جيگر تو...گستاخ

چند نفر از شما هويت جنسی خود را "پسر" می دانيد؟ من راستش بعد از اینکه در نخ این فخرآور رفته ام می بينم که اسم وبلاگش را گذاشته است "پسر گستاخ." آخر کدام ديوانه ای هم با ريچارد پرل می پرد هم اسم خودش را می گذارد "پسر" به علاوه"گستاخ."
اصلاً پسر بودن يعنی چه؟ در مقابل با مرد است؟ به خاطر سن کم اش است؟ بگذريم که "پسر" يک جنبه کاملاً جنسی همجنس خواهانه در ادبيات فارسی دارد. مخصوصاً "پسران جميل" عموماً در ادبيات فارسی مورد لطف و عنايت دليران و پهلوانان قرار می گرفته اند!!خوب فخرآور لااقل جميل اش را هست و دلش هم بخواهد که از این جنبه پسر باشد. حالا قصد من اینجا نيست که ایشان را به دليل انتخاب واژه پسر برای توضيح جنسيت خودش حقير بشمارم....ولی جان من آخه يکی برای چی بايد به خودش بگه "پسر"؟ اون هم وقتی مثل این نره خر کراوات می زنه می ره سنای آمريکا سخنرانی!