دکتر زهرا کاظمی که جراحات او را بعد از کتک خوردن ديده و خانم کاظمی را معالجه کرده، اومده کانادا و درخواست پناهندگی کرده. واقعا وحشتناک هست. فعلا وبلاگ بهمن را بخوانيد ، من الان دانشگاهم ولی اگه وقت شد حتما این مقاله گلوب اند میل را ترجمه خواهم کرد. وقت روی صحفه اول روزنامه نوشته شده که بدن زهرا کاظمی پر از نشان شکنجه و زخم بوده، جمجمه اش شکسته بوده، دو تا از انگشتانش شکسته بوده، ناخنهايش را کشيده بودند، خونريزی داخلی داشته، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بوده، ضربه شديد به پشت سر، پرده گوشش پاره بوده، و بينی اش هم شکسته بوده، روی بدنش هم خراشهای عميق وجود داشته. جالب تر از هما عنوان مقاله "شکنجه، تجاوز، و دروغ هست". ظاهرا این آقای دکتر اعظم تمام فايل پزشکی زهرا کاظمی را با خود با کانادا آورده. کاش بشه واسه این آقا يک سخنرانی چيزی گذاشت که حرفهايش را به عموم بزنه. اگه يک مستندی، کتابی چيزی هم باشه بعدها خيلی به درد ميخوره
-------------------------

اقا این هم ويديو کليپ گزارش سی بی سی و مصاحبه مطبوعاتی آقای دکتر اعظم. واقعا دمش گرم عجب آدمی...کمتر کسی در محيط ایران حاضر ميشه خودش و خانواده اش رو به خطر بياندازه