وای خودم هم نميدونم چرا ولی مردم از خنده وقتی زندگینامه این بانو آوازخوان اصفهانی را خواندم. ناهيد قبل از انقلاب در راديو تهران و اصفهان ميخوانده. بعد هم چون ازدواج کرده و محيط راديو زمان شاه خيلی مبتذل بوده راديو را ترک گفته. بطور کلی هم ناهيد معتقد است که زندگی هنری بسيار کم دوام و بيدوام است (توجه داشته باشيد که در سال چهل و یک داشتن صدای خوب برای خوانندگی کافی بوده). بابا بی خيال من خودم هم با این همه ادعا زن سالاريم کلی پاچه خوار مردها هستم.به ابتذال راديو طاغوت و بيدوامی هنر چه ربطی داره که شما شوهر کردی و تن به مردسالاری دادی؟ ناهيد بعد از ترک ابتذال هنر در اصفهان معلم عربی شد و از آن پس تمام عکس های پاسپورتی خود را با مقنعه انداخت. این هم يک اثر هنری مبتذل باقی مانده از ناهيد. صدای خوبی داره بنده خدا
-------------------------------------------------------------

طبق تحقيقات لازمه از دوستان اصفهانی کاشف به عمل آمد که ناهيد آوازه خوان اصفهانی بسيار زن با حالی است که حتی کلاس آواز نيز در اصفهان دارد. بنا به گفته دوستان ناهيد آوازه خوانی در راديو را به دليل پيروزی انقلاب اسلامی ترک کرد، و دليل کنار گذاشتن هنر ازدواج ایشان نبوده. تنها دليلی که يکی از دوستان در رابطه با این بيوگرافی خنده دار ارائه داد این بود که احتمالا ناهيد خودش را اینگونه جلوه داده تا که از شر مسئولين امر به معروف و نهی از منکر خلاص شود و به ندريس کلاس های موسيقی خود بپردازد. با عرض پوزش از تمامی هنرمندان و الخصوص هنرمندان زن اصفهانی بايد بگويم که من هرچه سریعتر به جهانشاه جاويد نامه برقی فرستاده و از او خواهش ميکنم این بيوگرافی دروغين ناهيد را اصلاح کند