اگر از دست گند زدن های بوش و دار و دسته به حقوق زنان از کار و زندگی افتاده اید حتما وبلاگ معماريان و مقاله او در شرق را بخوانيد. آنگاه به سؤالات بخش فارسی بی بی سی در زمينه حق سقط جنين جواب بدهيد. فردا سعی ميکنم کمی از جنبه های خاله زنکی/سياسی این مسخره بازی محافظه کارها در رابطه با سقط جنين و از همه مهمتر سياست احمقانه بوش در برار تحقيقات بر روی سلول های ريشه ای (دودمانی/ستم سلز) خواهم نوشت. الان کلی درس و کار دارم و خوابم هم میاید. این را هم بخوانید