زمانی برای مستی سوسک ها


تمام عقده های روانی ناشی از کمبود محبتم را سر سوسک های ژرمن هم خانه ام خالی کردم. از وقتی این سوسک های عزيز تشريف آوردن به آپارتمان بنده بارها سعی کرده ام که از طرق ائتلاف سبزی کلکشان را بکنم. با این آقای مسؤل سوسک کشی ساختمانم که صحبت ميکردم گفت که بهتر است از سيستم های کنترل سوسک که برای محيط زيست ضرر ندارد ولی بيشتر طول ميکشد استفاده کنيم. نتيجه اینکه ما به سوسک ها مان غذای سمی ميدهيم که بميرند. در مطالعات سوسک شناسانه اینترنتی ام فهميدم که يک روش محيط زيستی کشتن سوسک این است که برسر سوسک ها الکل سپری کنم .خلاصه اینکه از ساعت دوازده که تصميم به خواب گرفتم و تمامی چراغ ها را خاموش کرده ام، هی از خواب ميپرم و سراسيمه به آشپزخانه که محل سکونت همخانه هايم هست ميروم. الکل يک دلاری را بر سر سوسک ها سپری ميکن. سوسک ها چند ثانيه ای مست ميشوند و ميمرند
من از کودکی هر وقت حشره ای را ميکشتم، مطمئن بودم که دوستانش انتقام خونش را از من خواهند گرفت. همين چند دقيقه پيش خواب بودم که احساس کردم سوسکی روی صورتم در حال آمد و شد است. از خواب پريدم و سوسک را ديدم. فکر نکنم تا صبح خوابم ببرد، فردا در دفتر ساختمان از مسؤل سوسک کشی خواهم خواست که در کوتاهترين مدت ممکن همخانه هايم را اعدام کند

نتيجه گيری اخلاقی
گور پدر اخلاق و آنچنان که فيلسوف مشهور آروين گفت: من اخلاق دوست ندارم
اگر انتقام جو نيستيد، بی خود ادا انتقام گرفتن در نياوريد چون دهنتان سرويس ميشود
دو ساعت خواب در شبانه روز برای زنده ماندن کافيست
راه رفتنی را دير يا زود بايد رفت...روش رفتن مهم نيست ... گور پدر محيط زيست
اگر دنبال بهانه ميگرديد، دیدن سوسک بر صورت بهانه خوبی برای گريه کردن است
باورتان ميشود که در خارج مردم مشکل سوسک داشته باشند؟