میخواهيد من را خر کنيد برايم غذای خوشمزه طبخ کنيد. ديشب رفته بوديم رستوران تمپوس با عده ای از دوستان و من بد جوری نمک گير شدم. این رستوران تمپس همون رستوران درويش قبلی هست که فکر ميکنم اولين چلوکبابی ایرانی در تورنتو باشه، چون اون اوايل که اومده بوديم رستوران ديگری نبود. بعد درويش نقل مکان کرد به مرکز شهر با اسم جديد تمپوس و با هدف جذب کردن مشتريان ایرانی و غير ایرانی
سبک آشپزی سر آشپز هم فيوژن هست که در این سبک آشپز مواد اوليه و خام رو در بازار محلی تهيه ميکنه و با توجه به سليقه بوميش اونها رو در آشپزيش به کار ميگيره. البته معمولا سعی ميشه که با خلاقيت خوشمزه ای يک آميزشی بين غذا های بومی و محلی داده بشه. خلاصه آگه شما در تورنتو گوشت ميخری که کباب ایرانی بپزی کمی خلاقيت بکار ميگيری که هم ایرانی کباب تازه ای بخوره و هم فرنگی به آشپزی ایرانی علاقه مند شه
شام ديشب را با بهترين سوپ جويی که به عمرم خورده بودم آغاز کردم. البته شراب هم سفارش داده شده بود که بخاطر بی جنبه بازی های وبلاگ های حزب الّلهی و فحش هايی که به حسين درخشان آن مرد شرابخوار ميدهند من عمرا اعتراف به نوشيدن شراب نخواهم کرد. بعد از خوردن مقادير زيادی نون بربری داغ با کره، يک پرس هم سلطانی نوش جان کردم. به جرات ميتونم بگم يکی از بهترين شام های عمرم بود. اگر به تمپوس ميرويد، برای يک تجربه فرهنگی و غذای عالی بريد. از من می پرسيد بهترين قسمت هر فرهنگی سفره آنهاست. مهمترين کاری که تمپوس برای فرهنگ ما کرده معرفی سفره ایرانی به باقی آدمهای دنياست. ديروز وقتی پروفسور شيمی سال اولم را در حال خوردن کباب برگ با زرشک پلو ديدم به این مهم پی بردم
کيفيت مواد اوليه خيلی در طعم غذا موثره و گوشت کباب برگ تمپوس راسته است . من هنوز نتوانستم در هيچ کبابی ديگری در شهر کباب فيله يا راسته پيدا کنم. قيمت های تمپوس هم بسيار زياد عادلانه است. سلطانی $13 و کوبيده پرسی $7. حتما به این رستوران سر بزنيد و به ترويج فرهنگ ایرانی کمک کنيد
TEMPUS (aka Darvish) Restaurant
508 Yonge Street (North of College)
416-929-8893
You can enjoy a wonderful Chelo kabab for under 5 dollars for lunch
and only $6.95 for dinner