پیام صلحی از ایران

گزارش پويان طباطبايی از کنسرت ارکستر سمفونيک تهران در آلمان.
آقا قربونت تا اونجايی يک چند تا عکس از این اولين عشق من عليرضا مير آقا و مجید سینکی بگير که دلم بد جوری براشون تنگ شده (فکر کنم ترومپت دو می شينه علی)!!.