تولد هشتاد سالگی کاماندانته


سیانید

آرسنیک

آمونیاک

دود

دود دود

دو دو دو دو دو دوووووو


صفحه بی بی سی را به مناسبت این روز عزيز را از دست مدهید

عبدی کلانتری از کاسترو می گويد همراه با صدای بسيار بسيار سکسی و موسيقی های بی ربط اما مرتبط