همين الان سی ان ان خبر داد که يک هواپيما را که در راه فرودگاه لوگون بوستون بوده به فرودگاه هيترو لندن بر گرداندند. دليل اصلی، يک فرد مشکوک که قرار نبوده سوار هواپيما بشه سوار هواپيما بوده است..
بعد هم خانم متخصص امنيت ملی کلی مزخرف بار شنونده ها کرد که این خطر بزرگی هست برای امنيت ملی و اگر شرکت های هواپيمايی دستوراتی که از اداره ما می گيرند را رعايت نکنند ما مجبوريم که این افراد مشکوک به تروريسم را به کشور مبدأ بر گردانيم.
به قول آل پاچيتو در فيلم بوی خوش زن
وووووووووها
يکی ندونه فکر می کنه اینها چه مبارزه اساسی بر عليه تروريست های خيالی راه انداخته اند. من نمی دونم این بابای که تو هواپيما الان به سمت لندن هست کی بوده و چی کاره بوده ولی حتماً ويزا داشته که سوار هواپيما بوده. همين دو روز پيش ماموران امنيت ملی آمريکا صد نفر دانشجو و فارغ التحصيلان دانشگاه شريف را که به آمریکا می آمدند با وجود اینکه ويزا داشتند، ديپورت کردند.
حالا ديپورت بخورد توی سرشان...بچه ها را دست بند زدند، زنجیر به پاشان کرده اند، زن ها و شوهر ها و بچه ها را از هم جدا کرده اند، عده ای را به زندان برده اند، لباس زندانی تنشان کرده اند و با دست بند و پا بند ديپورتشان کرده اند.امنيت ملی تان بخورد توی سرتان فلان فلان شده ها. این طرز بر خورد با يک مشت آدم متخصص يک مملکت است که صبح تا شب این پرزيدنت بوش تان دارد برای مردمش پيام صلح و دوستی می فرستد؟ می خواهید مردم ایران را اینگونه "فيری" کنيد؟ بخورد توی سرتان این فيردومتان را من آمريکايی هم نخواستم.

گزارش بی بی سی

از مهدی ژرف بخوانيد
از ژرف باز هم بخوانيد
بقييه هم منتظرند که این استيت ديپارتمنت يک بيانيه بدهد که بنويسند.