من، بهمن و دگر دوستان دگرجنسگرا که مطب این آقای شرح را راجع به همجنس بازی و يا که گرايی خوانديم کلی حرص خورديم که این بابا عجب دوستی خاله خرسه ای کرده. از اونجايی که خودمان خيلی سوات سکسوالیتی نداريم، منتظر دکتر فرانگوپولیس بوديم: نقد توپ بدون هيچ حرف مفت با تحليلی اساسی از مساله نرماليزه کردن همجنسگرايی. الان وسط بدبختی های ناشی از نظام برده داری آکادميک هستم. بعدا پز اون چهار کلاس سواتی را که در زمينه گند زدن به تاريخ سکسواليتی فوکو (چه غلط ها) دارم را خواهم داد-گرچه فرنگوپوليس هم همين کار را کرده
در ضمن من يکمی مشکلات لغت يابی در زبان شيرين فارسی دارم. من ميخواهم بدانم که آدم اگر بخواهد با کسی روابط جنسی برقرار کند به زبان شيرين فارسی چی باید گفت؟ مثلا-عزيزم بيا روابط جنسی برقرار کنيم؟
قربونش برم نصف لغاتی که به عضو تناسلی زن و مرد اشاره ميکنند که فحش های چاله ميندانی اند. باقی اسامی هم اصولا علمی اند و برگرفته از زبان های غربی، بطور مثال لغت واژن. من ميخواهم بدانم که وقتی دو نفر ایرانی باهم روابط جنسی ایجاد ميکنند، در ديالوگ ماقبل این رابطه، در هنگام این رابطه، و در پايان این رابطه از چه لغاتی استفاده ميکنند. آيا منظور خود را با تمام این لغاتی که در زبان فارسی مجود هست ميتوانند بیان کنند؟
وقتی دو فارسی زبان باهم روابط جنسی از طريق مجازی همچون چت در اینترنت و يا تلفن برقرار ميکنند، تکليف چيست؟ آيا اگر از تمام لغات عامیانه موجود در زبان فارسی هم استفاده کنند، ميتوانند منظور خود را بيان کنند؟
به نظرم رسيد که این تابو بودن مساله سکسواليتی (من دارم عمدا این لغت را استفاده ميکنم)، ريشه فرهنگی-زبانی دارد. امتحان کنيد! هنگامی که در حال برقراری ارتباط جنسی هستيد، سعی کيند فقط و فقط از لغات فارسی استفاده کنيد. موفق باشيد ...کمی سخت است