این فيلم بابک و دوستان رو قبلا ما خودمون در این وبلاگ تبليغش کرده بوديم، بعدم رفتيم ديديم خوشمون نيومد. چرا؟ جای آرش خالی نباشه خيلی زيادی ناسيوناليستی بود. بعد هم خيلی بد رنگ بود. کارکتراشم خيلی خنگولی و غير خلاق بودن- غير از يک قسمت ایران باستانش. بعد هم ماکه حاليمون نيست يکی اونجا بود گفت این کارکترها باهم همخونی ندارند و انگاری چند نفر مختلف اینها رو طراحی کردن و این خيلی چيزه بدی هست. بعد ما ديدم اگه این کارتون رو برای آروين بخريم ممکنه بعد ناسيوناليست بشه و نتونه در جوامع کازموپوليتن امروزی زندگی کنه. بعد گفتين نکنه آروين از این بچه ایرونی خر ها بشه که سر تا پا سياه ميپوشن و به همه چپ چپ نگاه ميکنن و يک فروهرم نشون سينه های پر موشون ميکن. بعد گفتيم آروين دم کمرش مو داره ولی سينش پر مو نميشه. خلاصه در راه کمک کردن به صنعت کارتون ایرانی دی وی دی رو خريديم و داديم آروين نگاه کرد و عاشقش شد. و خلاصه همين که آروين عاشق کارتون عمو نوروز شده کافی هست که بگم بسيار کارتون باحالی هست حتما برای بچه های فک و فاميلتون بخرين