جعبه موسيقی زمانه را این بار از دست مدهيد:

از کوچه بازار تا لاله زار
"پری
" از ایرج مهديان یا همان "پری خوشگله"
عشق لاتی فيروزه
سپيده دم جوادی يساری
بزنم به تخته عباس قادری
نازی نازی علی نظری
محشر بود
.

این هم پستی که خيلی وقت پيش ها (که فارسی ام وحشتناک بود) در این باب نوشته بودم:

بعضی آدمها روی زندگی آدم تاثيرات عجيب غريب می گذارند. دوست عزيزم سيد سينا صادق پور هم از همين آدمهاست، از بس که با معرفت است. سخت ميشه این بشر را بشناسی و فراموشش کنی. نوازنده حرفه ای کلارينت، مردی که از کودکی مستقل بود و خرج خودش را در مي آورد. سينا که الان در فرانکفورت درس موسيقی مي خواند و با آنکه موسیقی شناس نيست کلی تحقيقات در رابطه با موسيقی کافه های لاله زار کرده است.
سینا ما بین موسيقی کوچه بازاری و لاله زاری/کاباره ای تفاوت میگذارد ر معتقد است اینها دو تا ژانرا کاملا متفاوت اند. طبق مطالعات سينا موسيقی کافه لاله زاری بسيار تحت تاثير موسيقی رقص و آوازی کافه های مصری و کويتی هست. این موسيقی را کارگرانی که بعد از جنگ جهانی دوم برای کار به مصر و کويت رفته بودند با خود به ایران آورده اند. گويا عده ای از این ایرانيان مهاجر کارگر بعد از بازگشت به وطن، این بار در وطن کافه های سبک مصری باز مي کنند. نکته جالب توجه اینکه عده زيادی نوازنده عرب نيز در این کافه ها مشغول به کار مي شوند و این بار آنها برای کار به ایران مهاجرت می کنند. اکثر نوازندگان عود، تمپو، و فيدل عرب بودند. برای شما که نميدانيد فيدل نوعی کمانچه سوری و اردنی است که فقط يک تار دارد. جالب تر اینکه عده ای از این نوازندگان عرب آهنگسازی هم مي کردند. موسيقی عرب هم که مثل موسيقی خودمان دستگاهی است. در واقع ريشه این دو موسيقی يکی است فقط نوع آهنگسازی در این دستگاها متفاوت است.
خلاصه اینکه موسيقی کافه های لاله زار مشخصه اش در سالهای اول آهنگساز عرب، نوازنده عرب، و ترانه به زبان فارسی بوده است. این موسیقی به مرور زمان با موسيقی رنگی فارسی ادغام شده واشکال متفاوتی پيدا کرده است.
نکته جالب ديگری که سينا به آن اشاره کرد تاثير ازدواج شاه و فوزيه بر روی این مو سيقی لاله زاری است. سينا معتقد است که ارتباط بين ملکه های مختلف (زنان متفاوت محمد رضا شاه) و ترويج نوعی خاص از موسيقی قابل بررسی هست. سينا مي گفت که بعد از ازدواج شاه با ثريا هست که ما برای اولين بار در ایران ارکستر بزرگ (در موسيقی به ارکسترهای تريپ فرانک سيناترايی گويند) تشکيل مي شود.
در پايان هم سينا متذکر شد که موسيقی سوسن کوری مثالی از موسيقی لاله زاری هست که با موسيقی کوچه بازاری ادغام شده اسف. کوچه بازاری هم همون آواز لات و لوتها ست. همون آوازی که سر کوچه ها ميخواندند. سينا اسمش رو گذاشته گوشه بيات تهران، دنبالش نگردید، وجود ندارد در کتاب ها!!
--------
گفته بودم که من دارم باسن مبارک ام را پاره می کنم که بالاخره يک دکتری ای چيزی بگيريم و روی تاريخ لاله زار کار کنم (صد البته با در نظر گرفتن مسايل جنسگونگی...و ارادت ويژه خدمت پست کلنيال تئوری و هر کس و شعر ديگری تا آن موقع که من هم بکشم در بورس باشد...چی! فکر کردید تاريخ نگاری آکادميک بيان حقيقت است؟....دلتان خوش است!!)