سخنرانی سيما در دانشگاه ما--همین امروز داغِ داغ

همين امروز-چهارشنبه سخنرانی سيما شاخساری در باب مسایل بی ناموسی را در دانشگاه تورونتو از دست مدهید:

UNIVERSITY OF TORONTO
Department of Near and Middle Eastern Civilizations,
Department of History, & Department of Historical Studies-UTM

&
TORONTO INITIATIVE FOR IRANIAN STUDIES
present:

The Production and Circulation of Diasporic Iranian Sexual Identities in Transnational Contexts

Sima Shakhsari
Ph.D. candidate at Stanford University

4:00-5:30 p.m.

Wednesday, April 11, 2007
Room 200B
4 Bancroft Avenue, 2nd floor
Toronto, Ontario

این هم نقشه

توضيح: طرح-طنز فوق را بنده خودم انتخاب کرده ام و هيچ ربطی به سيما و برگزار کنندگان ندارد.