انجام وظیفه: از پرستو کپ زدم

ناهيد کشاورز و محبوبه حسين‌زاده دوباره در زندانِ اوين. باز: بندِ 209. (منبع)

مرتبط:
شبِ اول - آسيه.
شکار خانگی؟
به اتهامِ آگاهی - مريم.
سرکوب - الناز.

پی نوشت - به بندِ عمومی منتقل شده اند. (منبع)

پی نوشت دوم - ناهید کشاورز: اینجا آخر دنیاست!

پی نوشت سوم - اعتراض بیش از هزار نفر به بازداشت غیرقانونی دو تن از فعالان جنبش زنان.