'

اوهوی! چرا هيچکس این مقاله منو نمی خونه! راجع به سياست و کونه ها.


یاداشتم با عنوان هنجار های همگانی: تمرکز هويت در مقعد و سياست های (فرا)ملی در نشريه چراغ وابسته به سازمان دگرباشان ایرانی به چاپ رسيد و اگر دوست داشتيد يک نگاهی به آن بياندازيد. از ساقی ممنونم که با اینکه شايد ديد منتقدانه ام با اهداف سازمان دگرباشان لزوماً يکی نبوده مقاله را چاپ کرده است. با این حال يک ایراد کوچک اديتوريال دارد که آن پرانتز (فرا) ملی را من عمداً به دورِ فرا گذاشته بودم که يعنی "هم ملی و هم فرا ملی." می دانم که چون نسخه پی دی اف را فرستاده اید ديگر کاريش نمی شود کرد. این قسمتی از ياداشت ام:

بحث اصلی این است که در ایران جان مردان همجنس گرا در خطر مداوم است زيرا که مجازات همجنسگرايان مرد اعدام است. آنچه که در این بحث خاموش می ماند کيفيت این هويت همجنسگرايانه مردانه است. قانون اسلامی حرفی از همجنس گرايی نمی زند. قانون اسلامی مجازاتش برای نزديکی جنسی دو مرد (تفخيذ) و دخول از مقعد (لواط) است. اگر این رفتار ها از دو مرد دگر جنس گرا هم سر بزند آنها با توجه به قانون جمهوری اسلامی ایران مستحق اعدام اند. به همين دليل در نقد این هویت سازی خاص می توانيم بپرسيم که آيا به صرف داشتن سکس از مقعد و لواط، دو مرد همجنس گرا می شوند؟
این سئوال مخصوصاً کاربردی منتقدانه در واکنش به برداشت های گروه های حقوق بشری/حقوق دهکده ای از اعدام های اخيری که در ایران به جرم لواط صورت می گيرد دارد. گرايش جنسی کسانی که به اعدام به جرم لواط محکوم می شوند زير سايه ای از ابهام باقی می ماند و با این وجود گرايش جنسی معدومين در رسانه های غربی وابسته به گروه های بين الملی فراهنجار ها، همجنسگرا منتشر می شود. جملاتی نظير "قوانين اسلامی دو مرد همنجسگرا را به جرم عشق ورزيدن اعدام کرد!" در بسياری از نشريات فراهنجار غربی مشاهده می شود. کيفت این عشق ورزيدن و حتی اهميت مسأله ی دخول از مقعد در این رسانه ها عموماً منعکس نمی شود.

باقی اش را بخوانيد.

ممنون از آرشام و ساقی برای درست کردن پرانتز ها در نسخه روی سایت. در ضمن این دهکده يک اختراع من در آوردی است که من و سيما پای تلفن ساختيم (بيشتر خلاقيت اش با سيما). دهکده مخففِ:
د-دگرجنس ديس
ه-همجنسگرای زن و مرد
ک-کنجکاو
د-دوجنس گرا
ه-هرموفروديت
-----
توضيح سازمان (همراه با بازی گوشی های زبانی ساقی) را در پايان ياداشت من دريابيد:

از نقطه نظر سازمان که بنا به اصل، توجه به شرایط اجتماعی دگرباشان ایرانی را اولویت فعالیت های خود می داند، جرم زدائی از همجنسگرایی، و کسب حقوق شهروندی، اهمیت حیاتی دارد.

اما، بحث بر سر هویت دگرباشی ممکن است از زاویه های دیگری متفاوت با آنچه در مقاله ی همکار ما نازلی کاموری آمده از جانب نویسندگان دگرباش جنسی داخل ایران مطرح شود. چراغ از نویسندگان گی، آنها که گفتمان هویت دگرباشی را در داخل ایران پیش می برند دعوت می کند که این بحث را بی جواب نگذارند. یا به دلیلی، بی جواب بگذارند.
این لينک به خود سايت چراغ