خبرهای بد

از صنم دزدیدم:
برای شادی و محبوبه قرار بازداشت موقت صادر شده. یعنی اینکه ولشون نمی
کنن. وکیل هم نمی تونن داشته باشن تو این مدت. می ترسم همون بلایی که سر سینا و جهانبگلو و خانوم کار اومد سرشون بیاد. پروژه اعتراف گیری و شکنجه روحی...


ساکت نمونین تو رو خدا...


صدور قرار بازداشت موقت براي شادي صدر و محبوبه عباسقلي زاده


تا نپذيرفتن وكالت ها فقط صدر مي تواند به حكم خود اعتراض كند