Fucking eh!

قسمت مورد علاقه من از این داستانِ تراژيک خانم ایرانی ای که بعد از ماه ها حبس در فرودگاه مسکو به کانادا آمده است، این نقل قول از روزنامه گلوب اند ميل است.

In 1986, Mr. Kamalfar was arrested for handing out leaflets calling for the return of the Shah, and was imprisoned for two years. The family lay low, and Ms. Kamalfar ran a boutique selling women's clothes while raising their two children. But in 2001, they returned to passing out leaflets, protested against Iranian President Mohammed Khatami and the death of several university students, and converted to Christianity.

ببنيد چه بلايی سر مردم داريد می آوريد که برای زندگی بهتر(به فرض زندگی بهتر) و گرفتن يک ناقابل پناهندگی هم درويش می شوند، هم سلطنت طلب، هم مخالف خاتمی و در نهايت هم به عيسی مسيح پناه می برند. در حالی که معلم ها در مملکت نفت خيز شما از فقر فغان دارند و شما به جرم اعتراض زندان شان می کنيد، دولت فخيمه کانادا ماليات مغز هایِ فراریِ ایرانی* را می گيرد و با آن برايشان جشن چهارشنبه سوری برگزار می کند. باورتان نمی شود؟ عکس هايش را ببينيد.

آنوقت آن چند نفر هم که مانده اند آنجا به خلق الّله خدمت می کنند را زندانی و شکنجه می کنيد و فراری شان می دهيد:
200 ميليون تومان وثيقه!!
شوخیتان گرفته! مگه شادی صدر کارمند دادستانی و وصل به بيت رهبری است که دويست مليون وثيقه بدهد به شما!!
شادي صدر و محبوبه عباسقلي زاده ديروز با خانواده هايشان تماس گرفتند. شادي صدر در اين تماس عنوان كرد كه براي پايان بازداشت، از او 200 ميليون تومان وثيقه خواسته اند و وي نيز گفته است كه قادر به فراهم كردن چنين وثيقه سنگيني نيست.
---------
*حالا اگر همين حامد آقا قدوسی که اینقدر رويش سرمايه گذاری کرده اید برگشت ایران که شما را به بازار های بين المللی وصل کند.