تحليل خود را از اینکه جمهوری اسلامی چرا چند روز مانده به عيد "گندش را در آورده" بنويسيد.
در همين رابطه:
ز مثل زندان؛معلمان نیز مهمان اوین شدند:
ادوارنیوز: موج برخورد نیروهای امنیتی سرانجام اجتماعات آرام معلمان را نیز در برگرفت و نیروهای امنیتی و انتظامی با شدیدترین وضع ممکن تجمع روز چهارشنبه معلمان در برابر مجلس و وزارت آموزش پرورش را سرکوب و دستکم 100 معلم از جمله فعالان صنفی معلم را بازداشت و به اوین منتقل ساختند .
----------
زنان و تمام دفتر و دستک شان را بسوزانيد:
عصر روز پنجشنبه، 24 اسفند ماه 1385، دفتر موسسه حقوقي راهي و مرکز کارورزي سازمانهاي غيردولتي جامعه مدني از طرف مامورين دادگاه انقلاب مورد بازرسي قرار گرفته و سپس پلمب شد.
-----------
لاپوشاني محجوبانه يا صراحت مسئولانه؟/امید معماریان:
دستگيري زنان به بهانه تجمع، بازجويي هاي طولاني درامورشخصي، حرفه اي، عقيدتي وغيره به منظور بازکردن پروژه ديگري ازهمان ها که روزنامه توپخانه دهانش براي آن آب افتاده است، تابتواند بارونويسي از برگه بازجويي هاي تحت فشار سرمقاله نويسي کند، نه برمنزلت شما وآقاي شاهرودي مي افزايد نه براعتبار قوه قضاييه.

داشتن سگ و خال کوبی هم ممنوع

و مگر اینهمه لطف ممکن ممکن است بدون کمک قدرت های جهانی:

پیش نویس قطعنامه ایران تسلیم شورای امنیت شد

--------
رنگ لينک ها به درخواست دکتر احمد سيف عوض شد.