ملت شهيد پرور عزيز
در راستای تحريم های بی پدر و مادرانه و بی انصافانه قدرت های جهانی کسی می دونه که این سی دی های يادگيری زبان رزتا-مخصوصاً زبان عربی- در ایران پيدا می شود يا نه؟ می خواهم دهن کجی ای به این کپی رايت کرده و آخرين شيشکی را نثار قدرت های جهانی کرده باشم.
مخلص همه هکر ها
نازلی بسيار بسيار فقير

در ضمن بنده انشأالّله اگر خدا بخواهد در تابستان عازم يمن هستم که در این مکان مقدس زبان عربی ياد بگيرم و به اميد حق يار و ياور همه فمنيست های اسلامی باشم. کسی پيشنهادی-انتقادی ندارد؟
اگر جای بهتری برای عربی ياد گرفتن سراغ داريد لطفاً نظرات خود را دريغ نفرماييد.

قابل توجه آن دوست عزيز که این موسسه يمنی را پيشنهاد کرده است...اینجا در مصر ارزون تره ها! بعد این خليل رفيق اسلاميست ترک من که اسمش را می نويسد Halil و می خواند خليل وکلی در الأزهر الشريف درس خونده می گه که لهجه يمنی را هيچکس جز کسانی که از بيخ عربند نمی فهمند. خليل درضمن می گه که در مصر با $300 می شه آپارتمان مبله گرفت.

يک مردی به ما قول داده بياد، اما حالا اگر زد زيرش کس ديگه نبود (ترجيحاً شير مرد يا زن مسلط به تک واندو) ک هيکل بسيار گنده من را در خيابان های يمن همراهی کنه؟

لازم به تذکر است که بنده واقعاً ترجيح می دهم به يمن بروم. مخصوصاً يک استادی که نيمه پيش باهاش کار می کردم در زبيد حفاری می کند و شديداً من را در يمن شناسی تعليم داده است و بنده کاملاً احساس بچه محلی می کنم و خلاصه می خوام برم ته مفرج بشينم قات بجوم.

مفرج این طبقه آخر این ساختمان آجری هاست که برای عشق و حال ساخته شده است. این ساختمان ها هم آجر شان اکثراً از ساختمان های قديمی بازيافت شده و دوباره استفاده می شود و برای همين کج و کوله است.
قات هم يک گياهی هست که در شبه جزيره عربستان و آفريقای شرقی می رويد و خاصيت ایجاد هيجان و اینجور چيز ها دارد و مثل همان امف خودمان کار می کند و در گروه داروهای استميولنت قرار می گيرد. در يمن مردم قات را می جوند و با گذر عمر حال می کنند.