سکس بدون درد مثل غذای بی مزه هست
مارکی دو ساد

مادر بزرگ يکی از قوم خويش ها و دوستان نزديک من بچه که بوديم از ما مدام در مورد روابط مان با معشوق و معشوقه هامان سوؤال می کرد. برايش جالب بود و ما را به داشتن رابطه جنسی تلويحاً تشويق می کرد. با وجود اینکه از خانواده متعلق به طبقه متوسط رو به بالای جامعه بود در سن سيزده سالگی شوهرش داده بودند به آقای "ج" که معلم بود و همان شب اول پريده بود روی مادر بزرگ سيزده ساله ما و تجاوزی به او کرده بود که گويا هيچوقت نتوانسته بود از همخوابگی با شوهرش لذت ببرد. بعد ها مادر بزرگ ما شده بود مادر کلی شخصيت برجسته سياسی و مارکس خوانده بود و انگلس و بلاخره آن وسط ها چند کتاب آموزش جنسی هم خوانده بود و من و دوستم را به داشتن رابطه جنسی سالم تشويق می کرد. می گفت تا خودتان نکنيد نمی فهميد. هرکسی متفاوت است. حالا من هيچوقت جرأت نکردم سوؤال کنم اما به نظر می آمد که لذت ارگاسميک جنسی را نهايتاً این مادر بزرگ ما چشيده بود اما نه با شوهرش آقای "ج".

...شده است حکايت این لوا خانم ما و پرسش هايش...برويد جوابش را بدهيد و داستان های خودتان و همسايه ها و مادر بزرگتان را تعريف کنيد.

لوا از مردی که به او ياد داد از بدنش لذت ببره تشکر می کنه و من هم گفتم از این آقای مارکی دو ساد از اهالی ده بالا يک تشکری بکنم برای اینکه به من ياد داد در لذت جنسی همه چيز ممکنه و آدمی که می گه "نه" سرش کلاه رفته. از خانم همسايه بقلی ایران مان هم برای آمدن شبانه اش به خواب هایم تشکر می کنم.

راستش من نصف اطلاعات جنسی و رفتار هايی که برام لذت بخش هست رو از طريق مطالعه کشف کردم و بعد به اطلاع پارتنر های گرامی رسوندم و خلاصه امتحان کرده ايم. توصيه ام هم این هست به تئوری های همان يک آقای نجات بخش بسنده نکنيد که دنيای لذت جنسی تا بی نهايت ادامه داره و بهترين راه کشف و اکتشافات تمرين و تحقيق وتفسير و توليد روش هست که بالاخره بايد امتحانش کنيد تا ببينيد به کارتون می آد يا نه!

يک بار به این بهزاد بلور گفتم که بايد يک برنامه راديويی کاملاً غير جدی و صميمانه و در عين حال جدی در باب آموزش جنسی و مخصوصاً آموزش لذت جنسی درست کنند که گفت گويا هنوز نمی شود!!به قول فوکوو این "نمی شود در باب سکس حرف زد" هم برای خودش ديسکورسی است.

به هر حال بنده با سابقه کاری در آموزش جنسی پای تلفن سک هات لاين ( صد سال پيش بود البته دوران دانشجويی به قصد دکتر شدن)در خدمت هستم.....سئوالی چيزی داشتيد به سو -مادر همه معلم های آموزش جنسی- زنگ بزنيد. خدا ثوابش دهد که این زن برای کانادايی ها کاری را کرد که آن ترودو هم نکرد.
-------------------------------
بهکه من از این سو کلی تعريف کردم رفتم می بينم در وب سايتش يک نظر سنجی گذاشته که "بيشتر متجاوزين جنسی در دوران کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته اند. با توجه به این مساله به نظر شما چطور بايد با آنها برخورد کنيم!" يکی نيست بگه سو جان خواهر من...اولاً اون آمار و ارقام های متجاوزين به عنف کلی خودش مورد و ایراد داره و بعد هم بيشتر مردان متجاوز در دوران کودکی مورد آزار جنسی قرار می گرفتند و زنانی که در کودکی مورد آزار جنسی قرار می گيرند معمولاً ريپيست نمی شوند و هزار بلای ديگر سرشان می آيد...واقعاً که این هم از سو!!