بابک بيات مرد. پسرانش ساکن همين تورنتو اند بعضی اوقات آنها را ديده ام. تسليت بلد نيستم بگويم. ولی کاش این کارت شناسايی های ملی در ایران را برويد و دنبال کنيد که يک سيستم شناسايی اهدا کننده اعضای بدن درست کنيد. اینجا در کانادا کارت بهداشت که می دهند از آدم سئوال می کنند که اگر احياناً مرديد--مايليد اعضای بدن تان را به بيمارنی که احتياج دارند اهدا کنيد¿ من که همه بدنم را دادم برای اهدا و اگر هم احياناً به درد نخورد برای تحقيق و به این ترتيب آخرين صدمه خود را به دين مبين اسلام زدم. پدرم عصبانی بود که بدن تو مال تو نيست و مال من و مادرت هست و حق نداری این کار را بکنی که آن "حق نداری اش" بسان باقی "حق نداری هايش" الان در زباله دان تاريخ دارد خاک می خورد. مردم این بدن شما چه ارزش دارد وقتی مرده اید. اهداش کنيد به آنها که محتاج اند
------
بفرماييد..می گن در ایران هم این سيستم هست که می تونيد بريد فرم پرم کنيد و اگر خدای نا کرده بلايی به سرتون اومد اعضای بدنتون رو اهدا کنيد. اگر کسی اطلاعات دقيق تری داره بنويسه که ملت بدونن بايد چه کنند. اصلاً بابا کسانی که وقت اش را دارند يک موسسه بابک بيات راه بياندازند و بروند به مردم آگاهی بدهند در باب اهدای اعضای بدنشان بعد از مرگ
ملت شهيد پرور کارت اهدا خودتون رو در ایران از اینجا بگيريد ..ممنون از عصيان