این خالد رسول پور جواب کامنت من را نمی دهد....زير وب سايتش نوشته "نقل مطالب این سايت (به جز لينک مستقيم) تنها با اجازه نويسنده مجاز است." من هم پرسيده ام که: "يعنی من نمی توانم قسمتی از مطلب يا داستان شما را چاپ کنم و به آن لينک مستقيم هم بدهم؟"
خدا پدر و مادر بارت را بيامرزاد که این تئوری "مرگ نويسنده اش" این جور جاها به درد می خورد. به هر حال این شما و این داستانی از خالد رسول پور:

کاری به شما ندارم. شما هم کاری به من نداشته باشید. صدایم شبیه صدای سگ شده اما به‌خدا سگ نیستم. من تنها آدمی شبیه سگم که خایه‌های خودم را خورده‌ام و می‌خواهم از میان شما بروم. من دوست ندارم میان شما زندگی کنم. ولم کنید جان پدربزرگتان.

---------------------
گند زدم...قضاوت کردم...شرمنده... فرح خانم همين الان از اتاق خبر داد که "بابا این بنده خدا که جواب تو را داده!"