با دلی لبريز از شعف و شادی به آن انديشمند بد قول دکتر مهراد تفتستان که به ما وعده "تنور داغ بوسه" را داد و نفرستاد اعلام می داريم که به لطف و مدد ایزد يکتا و آرشيو صدا و سيما من امروز بعد از سال ها ويديوی "ای که لبات تنور داغ بوسه" آقا-شهرام
شپره-را در سايت ایرانيان اولدیز مشاهده کنم.
متاسفانه قسمت مورد علاقه من که همانا "من واسه شهر عشق که خيلی دوره...يه جاده ساختم که لبش (بلکه هم کفش) بلوره...منتظر اسب سفيد عشقم...دام دا دا دام دام دا دا دام دادادام" را در این وديو بريده اند. بدينويسله از آن دانشمند ارجمند خواستارم که بی زحمت نسخه کامل این شاهکار هنری را برای من ايميل کنند.
با بوسه ای داغ و ارادت فراوان
سيبيل