بی بی سی يک مقاله به زبان مادری خودشون راجع به اینکه وبلاگ نويسی يک جور هايی جرم شده در ایران داره. حتما مطالعه بفرماييد (با یک هفته تاخییر). در ضمن حسين آقا ابولبلاگ و بقييه که هی ميگن نگييد وبلاگ نويسی جرمه، توجه داشته باشن که خيلی کار سختيی وقتی هرکسی که تازگی ها گرفتن به خاطر وبلاگ هاشون گرفتن و بعد گفتن که چرا با رادييو فردا مصاحبه کردی! به جان خودم ديگه هيچ جوان کله خراب ایرانی حاضر نميشه با اسم واقعی خودش وبلاگ بزنه و هرچی دلش ميخواد بنوييسه. هرچقدر هم ما هی بگييم وبلاگنويسی جرم نيست، زهر چشم گرفته شده