بعضی آدمها روی زندگی آدم تاثيرات عجيب غريب می گذارند. دوست عزيزم سيد سينا صادق پور هم از همين آدمهاست، از بس که با معرفت است. سخت ميشه این بشر را بشناسی و فراموشش کنی. نوازنده حرفه ای کلارينت، مردی که از کودکی مستقل بود و خرج خودش را در مياورد. سينا که الان در فرانکفورت درس موسيقی ميخواند با آنکه موزيکولوگ نيست کلی تحقيقات در رابطه با موسيقی کافه های لاله زار کرده
اول از همه سينا گفته که بيخودی موسيقی کوچه بازاری را با موسيقی کاباره قاطی نکنيم زيراکه اینها دو تا ژانرا کاملا متفاوت هستند. طبق مطالعات سينا موسيقی کافه لاله زاری بسيار تحت تاثير موسيقی رقص و آوازی کافه های مصری و کويتی هست. این موسيقی را کارگرانی که بعد از جنگ جهانی دوم برای کار به مصر و کويت رفته بودند با خود به ایران آوردند. گويا عده ای از این ایرانيان مصر رفته بعد از بازگشت به وطن کافه های سبک مصری باز ميکنن. نکته جالب توجه اینکه عده زيادی نوازنده عرب نيز در این کافه ها مشغول به کار ميشوند. اکثر نوازندگان عود، تمپو، و فيدل عرب بودند. برای شما که نميدانيد فيدل نوعی کمانچه سوری و اردنی است که فقط يک تار دارد. جالب تر اینکه عده ای از این نوازندگان عرب آهنگسازی هم ميکردند. موسيقی عرب هم که مثل موسيقی خودمان دستگاهی است. در واقع ريشه این دو موسيقی يکی است فقط نوع آهنگسازی در این دستگاها متفاوت است. این تفاوت هم ريشه در موسيقی فلکلور و پيشينه سنتی آهنگسازی در مصر و ایران دارد
خلاصه اینکه موسيقی کافه های لاله زار مشخصه اش در سالهای اول آهنگساز عرب، نوازنده عرب، و ترانه به زبان فارسی بوده. به مرور زمان با موسيقی رنگی فارسی ادغام شده و اشکال متفاوتی پيدا کرده.
نکته جالب ديگری که سينا به اون اشاره کرد تاثير ازدواج شاه و فوزيه بر روی این مو سيقی لاله زاری هست. سينا معتقد هست که ارتباط بين ملکه های مختلف (زنان متفاوت محمد رضا شاه) و ترويج نوعی خاص از موسيقی قابل بررسی هست. سينا ميگفت که بعد از ازدواج شاه با ثريا هست که ما برای اولين بار در ایران ارکستر بزرگ (در موسيقی به ارکسترهای تريپ فرانک سيناترايی گويند) تشکيل ميشود
در پايان هم سينا متذکر شد که موسيقی سوسن کوری موسيقی لاله زاری هست که با موسيقی کوچه بازاری ادغام شده. کوچه بازاری هم همون آواز لات و لوتها ست. همون آوازی که سر کوچه ها ميخواندن. سينا اسمش رو گذاشته گوشه بيات تهران، بيخود دنبالش نگردين، وجود نداره تو کتاب ها