امين آقای گل ماه درخت دوستداشتی که به انتخاب من و عيال مودب ترين و با معرفت ترين آدم جهان است يک سيستم اختراع کرده که من خوابم می آد نمی فهمم چی چی يه ولی گويا به جای بلاگ رولينگ مسخره است که این روز ها به همه مان افسردگی داده است..... برويد و امتحان کنيد.

برای وبلاگ‌خوان‌ها، برای فیلترشده‌ها