سیبیل فعلا در دست تعمیر می باشد....
چون بعضی ها می گفتند که سیبیل را نمی توانند باز کنند، فعلا این نسخه کلنگی غیر کامل را که زحمتشل را نازلی دختر آیدین کشیده تحمل کنید تا من بعد از مقاله ای که باید جمعه تحویل بدهم فکری کنم....
عکس بالای صفحه از این آقای شدیدا خلاق مشهدی...هنوز اجازه نگرفتم که استفاده کنم از عکسش....موقتی است