آزادي مذهبي حق مسلم ماست
من نمی فهمم که امید آقای خودمان چرا نسبت به مساله فرقه ای ها اینقدر متعجب است:
«فرهنگی مداحی گری وخرافی گری وفرقه گرایی چطور رشد کرده است وخلاصه اینکه چه کار باید کرد با این ماجرا.....واقعا چه کار باید کرد؟»
اولا که قربانت گردم در مملکتی که امام زمان نماینده های مجلس های شورا و خبرگان را تایید می کند شما انتظار داری باقی خلق الله با امام زمان ارتباط نگیرند؟ بعد هم اینهمه ضدیت با خرافه برای چه؟ اصلا کدام خرافه را می گویید؟ بحث درون دینی هم که بخواهید، موحدین می گویند که همین زیارت امام رضا هم بت پرستی و خرافه است. حالا کدام خرافه حقانیت الهی دارد و آیا این الهی بودن از همان الله است که «لا اله الا الله» خودش جای بحث دارد.

این که خلق الله چه برداشتی از متافیزیك، مابعدالطبیعه، و دین شان می کنند همان قدر حق شخصی شان است که حقوق مدنی شان (انتخاب دین جزوش ). بنده اصالتی در ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی مبتنی بر تعیین و تکلیف آن هم از طریق اعمال قدرت حکومتی (از طریق پلیس) برای مابعدالطبیعه افراد نمی بینم. مخصوصا از شما فعال حقوق مدنی تعجب می کنم که تاسف تان متوجه افرادی نیست که آزادی انتخاب دین شان -ولو از نظر شما خرافات- را ندارند. شما اگر حكمت الهی را می دانید، تکلیف ما را هم روشن کنید و اینقدر سنگ سیویل سوسایتی را به سینه نزنید که سیویل سوسایتی که شامل فرقه ها و امام زمان پرست ها نباشد به چه دردی می خورد؟ اینطور نباشد که "مدرن بودن" تنها شاخص داخل آدم حساب شدن باشد.
*****
یک نکته هم قابل توجه آنان که تئوری انقلاب و جنبش های اجتماعی- مخصوصا نئوری انقلاب پنجاه و هفت- شان باد می دهد:
مردم ایران مسلمانند و شیعه و در نتیجه اکبر گنجی در زندان به کمک علی و کانت فوقش صد نفر آدم جمع کند برای نافرمانی مدنی اما امام زمان و چاه جمکران اگر به میان آیند، ملت جان هم خواهند داد. بروید بررسی کنید نقش اسلام شیعه کانتیزه نشده را!! !!