امروز روزنامه کاغذی/اینترنتی گلوب اند ميل (دنيا و چاپار) که يکی از بهترين روزنامه های تورنتو هست و عضويتش هم نسبتا گران هست مفت و مجانی برای عموم روی سايت اینترنتی روزنامه مجود می باشد. اتفاقی که افتاده این هست که ديشب يک عده از کارگران چاپخانه گلوب دست به اعتراض زدند و در نتيجه امروز عده ای از ساکنين انتاريو بدون روزنامه قهوه صبح شان را ميل کرده اند. برای همين امروز ورود همه به وب سايت گلوب آزاد است. از این فرصت طلايی استفاده کنيد و این مطالب را بخوانيد
صفحه ويژه زهرا کاظمی
کارتون های براین گیبل
صد تا کتاب برتر سال-توجه داشته باشيد به کتاب پرسپوليس
دوستان گرامی که هنوز تو کار کتاب خواندن و روزنامه خواندن کاغذی هستيد ، بدانيد و آگاه باشيد که روزنامه اینترنتی بسيار برای محيط زيست مفيد است. ترجيحاً کمتر کاغذ حرام کنيد. بجای دستمال توالت از آفتابه استفاده کنيد و کاغذ های اضافی تان را در سطل آشغال های مخصوس بازيافت بدور بريزيد. اینها را می گويم برای اینکه بنده حدود يک هفته پيش از کارت اعتباری مادرم استفاده کردم و عضو
صلح سبز شدم. دليل عضويت من این بود که آقايی به نام پال که سر کوچه نانوايی آينده ایستاده بود، بسيار تو دل برو بود و این دوست گرامی به خاطر عشق فراوان به محیط زیست!!!! من را مجبور کرد که عضو شوم. حالا مادر گرامی مجبور است سالی يک خروار پول هوس بازی دوستان مرا بدهد. امروز آقای پال با فرستادن يک کارت با دست خط خودش ورود من را به صلح سبز تبريک گفت. آفتابه يادتان نرود