برای ماتیک و چادر
بانو امشاسپندان لااقل این کامنت هاشو باز نمی ذاره که اگه آدم لجش گرفت بتونه بهش چهارتا دری وری بگه. فرناز جان لجم را در آوردی. می خواهم بهت از خواص حاج خانم بگم...همون حاج خانم که چلاق چلاق راه ميره و هر جا ميره صندليش را هم مي بره چون بد تر از خودم عاشق غذاست و پاهای نحيفش تحمل وزن سنگينش را ندارند. کدوم حاج خانم؟ آره حاج خانم طالقانی! همون که ديدی پقی زدی زير خنده. خواهش می کنم به دل نگير من کلا طرفدارتم. ولی آخه حاج خانم اون موقعی که تو نميدونستی فمنيست را با چه ف ای مي نويسند هر سال بعد از انقلاب برای رياست جمهوری خودش را کانديد کرده. حالا بابای حاج خانم آخوند بوده بابای شما رو نمی دونم. منظورم این هست که پراگماتيسم هم بعضی اوقات چيز خوبی هست. عزيز دل من خانم مهر انگيز کار "خشونت عليه زنان" را مي نويسد خانم طالقانی پدر مردی که زنش را کتک بزند را در مي آورد. من نمي خواهم ارزش گذاری کنم ولی کارهايی که حاج خانم برای جنبش زنان در ایران کرده قابل تحسين هستند کارهای خانم کار هم. حالا کار حاج خانم فمينيسم اسلامی هردنبيلی هست مال نوشين خانم ورژن سکولارش. جامعه زنان انقلاب اسلامی را که خانم طالقانی بنيان گذارش بود و هر روز و هر هفته برای مقامات جمهوری اسلامی بیانیه و پيام و تهديد ميفرستاد يادت نره. نامه های جامعه زنان با "هوالحق" و آيه های از قرآن آغاز می شد. مرد های جمهوری اسلامی زبان من و تو رو بهتر می فهمند يا زبان حاج خانم را؟ خانم طالقانی نامه می دهد به مسئولين کشور همان هايی که خانم کولايی را برای زن بودن به صدا و سيما راه نمی دهند و برايشان این آيه را مي نويسد

يا ايها الناس اتقوا ربکم خلقکم من نفس واحده و خلق منها واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثيراً و نسأ و اتقوا الّله الذی تسائلون به و الارحام ان الّله کان عليکم رقيباً

معنی
هان ای مردم پروا گيريد پروردگارتان را همانکه شما را از يک نفس واحد (تک سلول) آفريد. و حال از آن دو مردان و زنان بسياری بپراکند، و پروا گيريد خدائی را که به ياد او يکديگر را می پرستيد و خويشان وابسته زا، بيگمان خدا بر شما بس ناظر است

امشاسپندان جان ممکن هست شما به خدای خانم طالقانی اعتقاد نداشته باشی، من هم ندارم، ولی این از ارزش زحمات که این زن برای زنان مسلمان ایرانی کشيده نمی کاهه. ممکن هست که خانم طالقانی هيچ کاری از پيش نبرده باشه و يک مشت کارهای سمبليک الکی کرده باشه ولی يادت نره اون دسته از زنانی که فمينيست هات سکولار باهاشون هيچ ارتباطی ندارند به حاج خانم احترام می گذارند و قبولش دارند. مقايسه حاج خانم با نوشين احمدی خراسانی و ارزش گذاری این وسط اصلا کار بی خودی هست. در جامعه عجيب و غريب ایرانی ما هم نوشين را می خواهيم هم حاج خانم را. من نمی گم که حاج خانم را نقد نکن. نقدش کن، حالش را هم بگير....ولی بالا غيرت زنونگی به ريشش نخند