بهترين سوغاتی های دنيا يک انگشتر يک ريالی، يک کتابچه ماهور، يک کتاب "نسخه اول"، ماست چيکيده گوسفندی از شوشتر، دلمه برگ دست پخت شير زن مادر زن ترک. الهی من قربونت برم آيدا جونم